Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Beijing Phoenix Taipei Hotel

Adresse: Guang An Men Wai Da Jie 3Hao, Guang 'An Men Qiao Xi Bei Jiao
Téléphone: +86-10-63267788  FAX: +86-10-63451696
click and print it with you